Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300,- zł/semestr

Starzenie się polskiego społeczeństwa jest zjawiskiem postępującym i nieuchronnym. W związku z tym można zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na profesjonalnych asystentów wspomagających i wspierających funkcjonowanie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych; opiekunów empatycznych i przygotowanych do zrozumienia sytuacji tychże osób.

W ramach studiów II stopnia na specjalności asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim student poszerzy swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, w tym również pedagogiki specjalnej, socjologii, pierwszej pomocy, rehabilitacji czy pracy socjalnej z osobami niesamodzielnymi. Absolwent studiów rozwinie i pogłębi umiejętność rozpoznawania możliwości i ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej czy niepełnosprawnej wynikających z jej stanu zdrowia oraz stopnia i rodzaju niesprawności. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry asystentów gotowych do sprawowania kompleksowej i specjalistycznej opieki nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, przygotowanych do ich społecznej oraz zawodowej reintegracji.

Absolwenci nabędą kompetencje niezbędne do odpowiedniego doboru metod, technik i narzędzi służących efektywnej realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych wspierających sytuację życiową i potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Powiązanie kształcenia pedagogicznego z nauką języka niemieckiego umożliwi absolwentom podejmowanie zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i za granicą – w Europie i na świecie. Kształcenie językowe na studiach II stopnia obejmuje słownictwo i zagadnienia istotne dla opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji praktycznych.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach