Administracja skarbowa - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Administracja skarbowa

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalność: Administracja skarbowa
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Administracja skarbowa to specjalność stworzona dla wszystkich tych, którzy chcą posiąść wiedzę dotyczącą zasad rozliczeń podatkowych, zrozumieć sposoby naliczania i pobierania podatków bezpośrednich, pośrednich, lokalnych, należności celnych czy innych opłat oraz danin publicznych. Ukończenie tej specjalności pozwala na zdobycie orientacji w zasadach obowiązujących pracowników służb skarbowych i celnych. Studenci poznają zagadnienia związane z obsługą i wsparciem podatników oraz nabędą szereg praktycznych umiejętności, takich jak m.in. wypełnianie deklaracji podatkowych, sporządzanie opinii, odwołań, zażaleń, skarg i innych pism procesowych czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Absolwent tej specjalności nie tylko może liczyć na atrakcyjne perspektywy zatrudnienia, ale przede wszystkim nabędzie wiedzę i zdobędzie kompetencje niezbędne w codziennym życiu – umiejętność rozumienia tekstów prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz zasad funkcjonowania systemu finansowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach