Terapia zajęciowa i arteterapia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Terapia zajęciowa i arteterapia

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Terapia zajęciowa i arteterapia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji fizycznej, ale też psychicznej, społecznej i zawodowej, która polega na zaangażowaniu pacjenta / klienta, czyli osoby wymagającej zróżnicowanego wsparcia ze względu na np. wiek, ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, trudności szkolne, problemy z dostosowaniem do reguł życia społecznego czy zagrożenie wykluczeniem w różnego rodzaju formy aktywności życiowej (z zakresu arteterapii, ergoterapii, muzykoterapii i in.), które mogą przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia, a także osiągnięcia dobrostanu i satysfakcji życiowej na miarę możliwości konkretnego pacjenta.

Celem studiów I stopnia z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii jest przygotowanie studentów do efektywnej pracy pedagogiczno-terapeutycznej poprzez nabywanie kompetencji z zakresu diagnozy, a także projektowania, prowadzenia i ewaluowania procesu terapeutycznego prowadzonego z osobami z różnego rodzaju zaburzeniami przy zastosowaniu różnorodnych metod, technik i form pracy, a także odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki, psychologii oraz terapii zajęciowej. Po wybraniu tej specjalności student ma możliwość poznania, również w trakcie praktyk, reguł i zasad pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Absolwent specjalności terapia zajęciowa i arteterapia zdobywa kwalifikacje niezbędne to podjęcia pracy jako terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi i innych podmiotach i organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem terapeutycznym osób z różnego rodzaju zaburzeniami.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach