Pedagogika starzenia się (geragogika) - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika starzenia się (geragogika)

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika starzenia się (geragogika) z językiem niemieckim
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr
Wysokie stypendia: sprawdź szczegóły

Z każdym rokiem wzrasta w Polsce liczba seniorów, a sytuacja ta wymaga podejmowania określonych działań i form wsparcia osób starszych. Naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, szczególnie istotnym w społeczeństwach starzejących się, wychodzi pedagogika wieku starszego. Geragogika – bo o niej mowa – to dyscyplina naukowa w obrębie pedagogiki, która zajmuje się procesami nauki osób starszych i starzejących się. Jej głównym zadaniem jest wspieranie kształcenia i wychowania seniorów.

Studia I stopnia na specjalności pedagogika starzenia się (geragogika) pozwalają na zapoznanie się z istotą i przebiegiem procesu starzenia oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących opieki i wsparcia osób w podeszłym wieku. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o zdrowiu, pracy socjalnej czy socjologii. To kierunek stworzony dla tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z szeroko pojętym wspomaganiem seniorów, pracą w domach opieki, ośrodkach uzdrowiskowych, sanatoriach oraz innych instytucjach zajmujących się nauczaniem i aktywizowaniem osób w podeszłym wieku. To kierunek dla osób empatycznych, kreatywnych, lubiących wyzwania, ale także cierpliwych i altruistycznych, gotowych nieść pomoc i wsparcie.

Wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy będą poszukiwani na polskim i europejskim rynku pracy. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy z seniorami w celu zaspakajania ich codziennych potrzeb życiowych, ale także podniesienia jakości życia w jego schyłkowym okresie.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach