Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

W trakcie studiów I stopnia student zapoznaje się z podstawami wiedzy oraz nabywa kluczowe umiejętności niezbędne w procesie diagnozowania resocjalizacyjnego. Pod okiem specjalistów i z ich pomocą rozwija umiejętność stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych oraz instytucjach i ośrodkach prowadzących działania o charakterze profilaktycznym. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobywają również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych, uczą się analizy i interpretacji zachowań ludzkich, w szczególności tych przejawiających znamiona niedostosowania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Absolwenci tej specjalności mają możliwość podjęcia zatrudnienia w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.

 

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach