Zarządzanie kryzysowe - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Zarządzanie kryzysowe

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Zarządzanie kryzyowe
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Studia na specjalności “Zarządzanie kryzysowe” pozwolą nabyć umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy administracji publicznej oraz instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności w zespołach reagowania kryzysowego. Nauczą metod oceny zagrożeń w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, kreatywnego zarządzania zespołem i logistyki w zarządzaniu kryzysowym. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • służbach mundurowych i celnych,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • Centralach Zarządzania Kryzysowego,
  • Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Służbach Ochrony Państwa,
  • strukturach administracji państwowej i samorządowej.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach