Ochrona osób i mienia - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Ochrona osób i mienia

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalność: Ochrona osób i mienia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr
Jeżeli zawsze czułeś się odpowiedzialny za innych, pasjonowały Cię sztuki walki, wykazywałeś się odwagą i bez wahania broniłeś słabszych – te studia są stworzone właśnie dla Ciebie. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Problemy z jej zapewnieniem blokują możliwość realizacji potrzeb wyższego rzędu, takich jak uznanie czy samorealizacja. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Ochrona osób i mienia przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców całego regionu. Absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę i zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące tego, w jaki sposób zabezpieczyć życie i zdrowie ludzi, w tym również w czasie imprez o charakterze masowym, a także jak zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Specjalność ta przygotowuje do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach, strażach czy przedsiębiorstwach, w których funkcjonują stanowiska wymagające wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach