Administracja ochrony środowiska - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Administracja ochrony środowiska

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalność: Administracja ochrony środowiska
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Administracja ochrony środowiska to interdyscyplinarna specjalność, która łączy ze sobą kształcenie w zakresie dwóch obszarów: nauk prawnych oraz przyrodniczych. Stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego świata w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem jego zasobów. To specjalność dla wszystkich tych, którym leży na sercu dobro planety i pragną zachować ją dla przyszłych pokoleń. Absolwent tej specjalności będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do administrowania środowiskiem zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Pozna prawne instrumenty wykorzystywane w celu ochrony środowiska w połączeniu z podstawami funkcjonowania administracji, co umożliwi wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Ponadto zdobędzie kompetencje niezbędne do ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka, kreowania efektywnej polityki proekologicznej, zapobiegania degradacji zasobów naturalnych czy podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w sytuacjach jego zagrożenia.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach