Administracja bezpieczeństwa - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Administracja bezpieczeństwa

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalność: Administracja bezpieczeństwa
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi:

  • służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
  • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
  • firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczania imprez masowych,
  • innych organizacjach i instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach