Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSA w Stalowej Woli - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSA w Stalowej Woli

Stanowisko: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Wyższa Szkoła Administracji w Stalowej Woli

Zakres obowiązków:

·         Kierowanie działalnością dydaktyczną i naukową Wydziału Nauk Społecznych.

·         Reprezentowanie wydziału w relacjach zewnętrznych.

·         Zarządzanie zespołem akademickim i administracyjnym wydziału.

·         Nadzorowanie procesu kształcenia i jakości programów dydaktycznych.

·         Inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz interdyscyplinarnej.

Wymagania:

·         Stopień naukowy co najmniej doktora.

·         Doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej.

·         Umiejętności zarządzania w środowisku akademickim.

·         Umiejętności interpersonalne i dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

·         Pełny wymiar czasu pracy na umowę o pracę.

·         Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kopie dyplomów i certyfikatów) prosimy przesyłać na: praca@wsa.bielsko.pl