Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSA. Zapraszamy! - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSA. Zapraszamy!

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSA. Zapraszamy!

Jesteś zainteresowany ciekawymi studiami z atrakcyjną perspektywą zatrudnienia po ich ukończeniu? ? Jeżeli tak – zapraszamy do nas!

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSA to kierunek studiów, na którym wykładowcy-praktycy chętnie podzielą się swoją wiedzą, ogromnym doświadczeniem oraz nauczą Cię, w jaki sposób profesjonalnie dbać o bezpieczeństwo osób, mienia, budynków czy usług. ?

Jakie są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów na tym kierunku?
? w służbach mundurowych, takich jak wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, straż ochrony kolei, inspekcja transportu drogowego i in.,
? w wyspecjalizowanych jednostkach stojących na straży szeroko pojętego bezpieczeństwa (ABW, CBA, CBŚ, SOP),
? w administracji publicznej i prywatnej, w charakterze osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony,
? w sztabach zarządzania kryzysowego lub działach bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych (np. gmin czy powiatów),
? w organizacjach pozarządowych zajmujących się w sposób profesjonalny bezpieczeństwem społecznym, ekologicznym, ochroną praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwem transportu czy zapobieganiem przestępczości,
? w firmach zajmujących się w sposób profesjonalny ochroną osób i mienia,
? w agencjach detektywistycznych i innych firmach oraz instytucjach w jakikolwiek sposób związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Skorzystaj z naszej promocji tylko do końca lipca! Osoby, które prześlą dokumenty aplikacyjne do końca lipca zwolnione zostaną z opłaty rekrutacyjnej i wpisowej* ?

*Opłata zostanie przeniesiona na poczet czesnego.

Przekaż znajomym i zostaw swój ? pod postem. Być może dzięki Tobie ktoś bliski znajdzie nową perspektywę dla siebie oraz możliwość dalszego rozwoju ?