mgr Maria Agata Łukasik - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

mgr Maria Agata Łukasik

Magister filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej na WSP w Rzeszowie. Doktorantka, przewód pracy doktorskiej realizowany pod patronatem Profesor dr hab. Janiny Wyczesany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Języka polskiego i kultury słowa” na UMCS w Lublinie, Studium Nauczania początkowego, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie „Oligofrenopedagogika” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Ukończyła szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, zdobyła kwalifikacje oraz pełniła przez wiele lat funkcję egzaminatora. Awansowała na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przepracowała w szkole ponad 30 lat z uczniami w różnym wieku: przedszkole, nauczanie początkowe, język polski klasy 4-8 oraz gimnazjum. Prowadziła zajęcia rewalidacyjne z dziećmi w różnych klasach od kl. IV – do gimnazjum. Opracowywała i wdrażała do pracy programy autorskie np. Program klasy Autorskiej o Profilu Teatralnym oraz Program Autorski Ścieżek – Czytelniczej i Medialnej. Przygotowywała uczniów do konkursów polonistycznych , recytatorskich oraz wiedzy o Janie Pawle II, które owocowały licznymi laureatami. Była inicjatorką Szkolnego Koła Caritas, angażującego młodzież do pracy charytatywnej oraz pełniła funkcję opiekuna Wolontariatu. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Etyczne podstawy pracy pedagogicznej, podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika zabawy.