mgr Małgorzata Kościółek – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

mgr Małgorzata Kościółek

agister pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Licencjat z pielęgniarstwa – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podyplomowe Studia z Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. W 1996 roku podjęła prace w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Od 2007 r. kierownik Dziennego Domu Senior + przy MOPS w Stalowej Woli. Ponadto zatrudniona w Powiatowym Zespole Orzeczeń przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli od kilku lat. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Powiększ czcionkę