mgr Katarzyna Studzińska- Grzegorczyk - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

mgr Katarzyna Studzińska- Grzegorczyk

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pracujący z dziećmi o SPE, autorka artykułów naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in. pedagogiki Marii Montessori, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, języka migowego, Biofeedback, Hallwick, pedagogiki zabawy, terapii behawioralnej czy Metody krakowskiej.