mgr Anna Wójcik - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

mgr Anna Wójcik

anna-wojcik

Psycholog, logopeda i terpaeuta SI. Jest Współwłaściciel Przedszkola Prywatnego oraz twórca marki Ene – Due – Rabe. Nauczyciel kontraktowy i z-ca dyrektora ds. kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na którym ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia oraz na kierunku Nauki o Rodzinie. Ukończyła również podyplomowe studia z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej w College Med w Kielcach, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli oraz studia podyplomowe z edukacji elementarnej w Małopolskim Centrum Edukacji. Kursy i szkolenia: kurs z zakresu stosowania Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Szkolenie z umuzykalniania dzieci metodą Carla Orffa, Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych i kompetencji emocjonalnych”, szkolenie Picture exchange Communication System – Poziom 1, szkolenie z wprowadzania AAC, Kurs z Terapii Ręki, Logorytmiki oraz pakiet szkoleń z zakresu stosowania pedagogiki froeblowskiej „Innowacyjny program wychowania przedszkolnego Dar Zabawy”. Szkolenie dla trenerów froeblowskich na poziomie sześcianu.