dr Marta Powęska - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Marta Powęska

Doktor nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej oraz magister filologii germańskiej. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, nauczyciel akademicki z zakresu bezpieczeństwa społecznego, pracy socjalnej, komunikacji społecznej oraz zarządzania placówką oświatową. Nauczycielka języka niemieckiego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (1990-2008), dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku (2008-2015), dziekan Wydziału Zamiejscowego w Nisku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (2016-2020) oraz starszy wykładowca w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Autorka lub współautorka monografii, publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania, pracy socjalnej i edukacji.