dr Maria Ragan - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Maria Ragan

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Ukończone kilka kierunków studiów m.in. historia, europejskie prawo samorządowe, organizacja i zarządzanie w oświacie. Nauczyciel, wieloletni pracownik samorządowy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, w tym sekretarz gminy, sekretarz województwa, dyrektor w urzędzie marszałkowskim. Doświadczony samorządowiec: radny gminy, radny powiatu, członek zarządu gminy, członek zarządu powiatu-wicestarosta.