dr Małgorzata Kołecka - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Małgorzata Kołecka

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Administratywista z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, urzędnik wyborczy, kierownik działu egzekucji w UM Stalowa Wola, kurator społeczny, długoletni nauczyciel akademicki ze stażem zagranicznym. Absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej, organizacji i zarządzania w oświacie, zarządzania, kontroli i audytu w administracji publicznej. Organizator, współorganizator oraz czynny uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Autorka wielu monografii i ponad pięćdziesięciu artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych, zagranicznych i czasopismach. Zaintersowania naukowe skupiają się wokół funkcjonowania administracji, socjologii, socjologii rodziny oraz metodologii prowadzenia badań naukowych. Na kierunku administracja prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Nauka administracji, Socjologia, Organizacja pracy biurowej, egzekucja komornicza w administracji.