dr Konrad Krzyżak – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

dr Konrad Krzyżak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – temat rozprawy doktorskiej: Działalność polityczna i wojskowa Hieronima Lubomirskiego u schyłku XVII i początkach XVIII wieku. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii i szeroko rozumianego bezpieczeństwa z uwzględnieniem aspektów politycznych, społecznych i ekonomicznych. Nauczyciel mianowany w szkołach średnich. Radny Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji (kadencja 2018 – 2023). Członek 3 Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nisku: Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Historia Administracji, Konstytucyjny system oraganów państwowych.

Powiększ czcionkę