dr Joanna Markut – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

dr Joanna Markut

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (KUL J. P. II w Lublinie), tytuł rozprawy doktorskiej: Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (KUL), pedagogiki specjalnej-oligofrenopedagogiki oraz w zakresie „Kurator sądowy” (UMCS). W roku 2014/2015 nagrodzona za osiągnięcia naukowe stypendium dla najlepszych doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła czynnie w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga-terapeuty w ŚDS oraz w pełnieniu funkcji społecznego kuratora sądowego. Wykładowca na kursach „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, „Opiekunka osób starszych”. Obecnie nauczyciel w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m. in: Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg. Batti Strauss, Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak, Karty Grabowskiego, Profilaktyka przemocy, Integracja Polisensoryczna, TUS. Zainteresowania naukowe oscylują wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki planu daltońskiego w teorii i praktyce. Prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotów: Dydaktyka ogólna, Plan Daltoński w nauczaniu początkowym, Diagnostyka pedagogiczna.

Powiększ czcionkę