dr Joanna Markut – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

dr Joanna Markut

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (KUL J.P. II w Lublinie, 2019), tytuł rozprawy doktorskiej: Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozprawa doktorska przygotowana na seminarium Psychopedagogiki Rodziny pod kierunkiem dr hab. Doroty Kornas-Bieli, prof. KUL. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna (WSA), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (KUL), pedagogika specjalna oligofrenopedagogika oraz w zakresie „Kurator sądowy” (UMCS). Ukończyła kurs kwalifikacyjny metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego (KIRE, Kraków). W roku 2014/2015 nagrodzona za osiągnięcia naukowe stypendium dla najlepszych doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autorka kilkunastu artykułów naukowych. Uczestniczyła czynnie w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła w konferencji „Odebrana niewinność. Seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie” w Sejmie RP. Pracowała na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga-terapeuty w Środowiskowym Domu Samopomocy, pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego. Wykładała na kursach „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym”, „Opiekunka osób starszych”. Została dwukrotnie wyróżniona nagrodą dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy na stanowisku nauczyciela. Aktualnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta integracji sensorycznej. Certyfikowany Nauczyciel Daltoński (PSD). Ukończyła wiele kursów i szkoleń m. in: Terapia integracji sensorycznej PSTIS kurs I stopnia, Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej, Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg. Batti Strauss, Odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak, Karty Grabowskiego, Kodowanie na dywanie, Profilaktyka przemocy, Integracja Polisensoryczna, TUS. Zainteresowania naukowe oscylują wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki planu daltońskiego w teorii i praktyce. Prowadzi zajęcia m. in. z przedmiotów: Dydaktyka ogólna, Plan Daltoński w nauczaniu początkowym, Diagnostyka pedagogiczna.