dr hab. Mariusz Sztuka - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr hab. Mariusz Sztuka

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina – pedagogika (habilitacja: Uniwersytet Jagielloński, 2013 r.), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJ. Autor wielu monografii oraz artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce społeczno-kulturowych kontekstów resocjalizacji instytucjonalnej, podejściu evidence-based w postępowaniu korekcyjnym oraz zagadnieniach zarządzania ryzykiem recydywy i potrzebami resocjalizacyjnymi osób skazanych. W latach 1992-1998 pracował jako wychowawca w pionie penitencjarnym Służby Więziennej. Zatrudniony w WSA w formie umowy-zlecenia. Na kierunku pedagogika prowadzi przedmiot : Pedagogika resocjalizacyjna.