Dr hab. Janusz M. Ślusarczyk, prof. WSA. - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Dr hab. Janusz M. Ślusarczyk, prof. WSA.

Dr hab. Janusz M. Ślusarczyk, prof. WSA.

Absolwent z wyróżnieniem studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, habilitacja z zakresu Nauk Humanistycznych – historia. Autor 5 monografii naukowych, współautor 2 monografii naukowych, współredaktor 2 wydawnictw zbiorowych, 70 artykułów naukowych z zakresu historii, turystyki, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek senatów, rad wydziałowych, komitetów redakcyjnych i szeregu komisji uczelnianych. Pilot wycieczek i organizator kursów pilotów wycieczek. Współpracownik biur turystycznych oraz PTTK i PTT. Biogram w: Złota Księga Nauk Humanistycznych, Polski Instytut Biograficzny, Mastemedia, Gliwice 2013, s. 403.