dr Artur Talik - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Artur Talik

DSC_0617

Pułkownik dr inż. Dr nauk społecznych w dziedzinie nauki o bezpieczeństwie. Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Dowództwa Generalnego RSZ. Wcześniej był głównym specjalistą w Sztabie Generalnym WP oraz dowódcą 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. W latach 2014 – 2019 wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2016 r. jest także wykładowcą w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Od wielu lat zajmuje się problematyką obronności i bezpieczeństwa narodowego specjalizując się w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze narodowym. Jest autorem wielu artykułów dotyczących wsparcia społeczeństwa przez SZ RP w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w szkoleniu w ramach projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat rozprawy doktorskiej: Wyzwania dla Sił Zbrojnych RP w perspektywie ratyfikacji Konwencji Ottawskiej.

Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, historia.