dr Anna Mazur - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Anna Mazur

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie). Specjalność naukowa: pedagogika opiekuńcza i społeczna. Zainteresowania: systemy opieki nad dzieckiem i rodziną, opieka i wychowanie dziecka w rodzinie, wykluczenie i marginalizacja społeczna dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne wobec dzieci , działalność instytucji opiekuńczo-wychowawczych, kuratela sądowa. Pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Podczas pracy zdobyła bogatą wiedzę dotyczącą polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Posiada doświadczenie w projektach unijnych, w tym szkoleniowych . Koordynator wielu projektów. Od 2014 r. współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Warszawie. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Historia wychowania, Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Podstawwy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku.