dr Angelika Bąk - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Angelika Bąk

Zawodowo realizuje się jako wykładowca i psycholog szkolny. Prowadzi terapię i rewalidację dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się również terapią psychologiczną osób z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami zdrowia psychicznego. Realizatorka licznych warsztatów dla nauczycieli i rodziców dotyczących kształtowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży, efektywnych strategii uczenia się  oraz konstruktywnych metod wychowawczych.  Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologicznych uwarunkowań syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych oraz strategii radzenia sobie ze stresem osób  z zaburzeniami nerwicowymi. Naukowo interesuje się szczególnie problematyką psychologii wychowawczej, psychologii klinicznej oraz neuropsychologii i neurodydaktyki.