dr Andrzej Olak - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Andrzej Olak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach związanych z organizacją. Wieloletni trener w zakresie procesów komunikacji w biznesie. Uczestnik pięciu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz blisko czterdziestu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autor sześćdziesięciu artykułów opublikowanych w renomowanych wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, w tym Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Współautor pięciu artykułów naukowych opublikowanych na liście filadelfijskiej, Web of Science. Prowadzi zajęcia z zakresu przedmiotów ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakośći m.in. Mikroekonomia i makroekonomia, Zarządzanie zasobami ludzkimi czy Ekonomia rozwoju.