mgr Agnieszka Kopeć - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

mgr Agnieszka Kopeć

Absolwentka studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także studiów podyplomowych dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

20 lat związana zawodowo z administracją publiczną w obszarze prawa pracy, naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca akademicki – z zakresu kadr i płac, finansów publicznych i prawa finansowego
oraz ochrony danych osobowych;

Wykładowca biznesowy – z zakresu prawa pracy dla menadżerów, wykorzystywania nowych technologii i sztucznej inteligencji w HR, tworzenia systemów motywacyjnych oraz wynagrodzeń
i premiowania pracowników, cyfrowych narzędzi w zarządzaniu zasobami ludzkimi, efektywnych technik oceny wydajności i zarządzania wynikami.