?????? ??????????? ??? ??????????? ?????? - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

?????? ??????????? ??? ??????????? ??????

?????? ??????????? ??? ??????????? ??????

?????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ?‍??‍? Bo wiemy jak cenny jest czas i potrzeba podnoszenia swoich kwalifikacji w tej grupie zawodowej ?

Wyższa Szkoła Administracji oferuje aż 16 kierunków pedagogicznych w trybie online ?

NOWOŚCI:
✅ Etyka dla nauczycieli w szkole
✅ Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole
✅ Edukacja włączająca
✅ Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Ponadto polecamy:
✅ Doradztwo zawodowe
✅ Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
✅ Integracja sensoryczna*
✅ Logopedia
✅ Oligofrenopedagogika
✅ Organizacja i zarządzanie w oświacie
✅ Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
✅ Surdopedagogika
✅ Tyflopedagogika
✅ Terapia pedagogiczna i rewalidacja
✅ Terapia zajęciowa i arteterapia
✅ Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Rozwiń skrzydła i otwórz się na nowe perspektywy ? ? ?
✅Rekrutacja online:
www.rekrutacja.wsa.bielsko.pl

Masz pytania❓ Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
? rekrutacja@wsa.stalowa-wola.pl
?15 819 40 06 / 798 304 270

#WSAłączy #rekrutacja #rekrutacjanastudia #kandydatnastudia #studiawyższe #StalowaWola #studiaStalowaWola #studia #administracja #pedagogika #zarządzanie #bezpieczeństwowewnętrzne #studiapodyplomowe #studialicencjackie #studiamagisterskie #studiaonline

*Integracja sensoryczna nie jest realizowana w trybie online.